ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

عکس هوایی از خانیک 1401

  • ۷۷

نمایی از خانیک1401

  • ۷۲

گل و بلبل

  • ۶۸

انار ولگاری

  • ۷۰

درخت توت به رنگ پاییز

  • ۸۴

پاییز

  • ۸۹