ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

عکس هوایی از خانیک 1401

  • ۱۹۸

نمایی از خانیک1401

  • ۱۸۴

گل و بلبل

  • ۱۸۲

انار ولگاری

  • ۱۸۳

درخت توت به رنگ پاییز

  • ۱۸۹

پاییز

  • ۲۲۲