ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

موقوفه خانم لیلی خیری مقدم

  • ۱۸۱

واقف: خانم لیلی خیری مقدم همسر محترمه آقای عباس ادبی
مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی روستای خانیک
مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) روستای خانیک
تاریخ وقف:  23فروردین1391بیاد فرزند شان شادروان محسن ادبی 

[c تصویر وقف نامه خانم خیری مقدم[/caption]

موقوفه علی اکبر فرزند محمد- حوض خانیک

  • ۳۸۲

باسمه تعالی

حوض علی اکبر  (خانیک)

این حوض در کیلومتر 28 جاده فردوس – بجستان و در محل اتصال راه ارتباطی خانیک به جاده مذکور قرار دارد. و به منظور استفاده رهگذران کشاورزان و دامداران منطقه احداث گردیده است . هرچند از زمان احداث آن اطلاع دقیقی نیست ولی طبق سندی که در دست است. مصالح بکار رفته در ساخت بنا  سنگ گل و آهک بوده است.


مرحوم محمد حسین عبدی فرزند عبدالعلی طبق مصالحه نامه ای از طرف مرحوم علی اکبر اکبری فرزند نجف به تاریخ 26/06/1326در قبال دریافت دو فنجان آب از قنوات ثلاثه بجستان تعمیر حوض  مذکور را  تقبل نمودند.

مرحوم حاج کربلایی محمدحسین  طی سالهای حیاتشان طبق مصالحه نامه مذکور از بنای حوض مواظبت کرده و نسبت به آبگیری اقدام کرده است . در سالهای ترسالی آبگیری از طریق آب باران انجام می شده و در بالادست حوض حوضچه ای جهت تصفیه و رسوب گل و لای همراه با سیلاب ایجاد شده  و سپس آب به حوض هدایت می شد به گونه ای که آب سرریز کرده و از از طرف دیگر خارج می شد تا آب های راکد مانده از سال قبل تخلیه  و آب تازه ذخیره شود . ضمناً در گذشته برای گندزدایی و جلوگیری از آلوده شدن آب به آن نمک اضافه می کردند . در سالهایی هم که بارندگی کم بود مرحوم  عبدی با خرید آب با تانکر آب حوض را تأمین می کرد. و سال ها مورد استفاه مردم بود . چرا که زمین های زراعی  بخصوص دیمه زار های روستا در این دشت قرار داشت و در فصل تابستان  ظهر ها اطراف حوض مملو از جمعیتی بود که مشغول جمع آوری محصول  بودند.

پس از وفات ایشان وظیفه نگهداری آن را ورثه برعهده گرفتند . و حتی نسبت به نصب شیر برداشت آب و ساخت یک ایوان جهت استفاده رهگذران اقدام نمودند. ولی متأسفانه اداره اوقاف بجستان با استناد به گفته های مستأجر ملک مذکور و پرس و جو از برخی افراد روستا به تملک دو فنجان اب اقدام کردند و همانگونه که همگان اطلاع دارند با اجاره ای اندک در اختیار مستأجر قبلی قرار دادند  و از آن تاریخ این بنا رها شده است و یک ریال از مبلغ اجاره در اختیار ورثه مرحوم محمدحسین عبدی قرار نگرفته است این در حالی است که طبق اسناد موجود ملک مذکور وقف نمی باشد. هرچند ورثه نیز هیچ چشمداشتی به ملک مذکور نداشته و با تعیین نماینده و واگذاری اختیار به وی قصد عمل به نیت خیرخواهانه بانیان این بنای خیر داشتند و توسعه بخشی از بنا و نصب شیر برداشت از جمله اقداماتی بود که بعد از فوت مرحوم عبدی توسط ورثه انجام شد. ولی با تملک آن توسط اوقاف عملاً بیشترین نفع عاید مستأجر گردید و بخشی از آن هم توسط اوقاف برداشت می شد. بگونه ای که موجودی حساب در اوقاف بجستان تا تاریخ 1/6/95 یک میلیون و دویست هزار تومان  اعلام گردیده آن هم برای حدود 8 سال !! در حالی که طبق عرف محل اجاره سال 1394 این ملک 800هزارتومان بوده است ..

از ابتدای تصرف ملک توسط اوقاف ،  اعتراض و پیگیری هایی جهت توجه به بنا و آبگیری آن صورت گرفت ولی تا این لحظه هیچ اقدامی در خصوص بهسازی تعمیر و آبگیری حوض صورت نگرفته است . و عملاً حوض مخروبه گردیده است.

ابراهیم حقیقی 5/6/1395

http://khanik.ir

khanik.ir@gmail.com

 نام موقوفه : نگهداری و تأمین آب حوض خانیک

نوع و مقدار : نیم ربع دانگ ( 15 دقیقه) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی خانیک

تاریخ تقریبی وقف و مدت آن : بیش از 100سال

واقف: علی اکبر فرزند محمد

مصرف : نگهداری و تأمین آب حوض جنب مسجد روستای قدیم خانیک

مستأجر: عباسعلی نادری

توضیحات:

حوض مذکور حدود30 سال پیش تخریب و بجای آن آب قنات با لوله به این مکان منتقل و شیر آب جهت برداشت آب شرب عموم نصب گردیده بود. و در حال حاضر با توجه به جابجایی روستا و مهاجرت اهالی به محل جدید عملاً این مکان بدون استفاده می باشد.

با آرزوی رحمت و غفران الهی برای واقف پیشنهاد می گردد درآمد موقوفه فوق صرف نگهداری و پرداخت هزینه آب و برق آب شیرین کن نصب شده درروستا گردد

موقوفات حمام خانیک

  • ۲۵۶

حمام خانیک

چهار دانگ آب و اراضی قنات خانیک

نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: فاطمه اکفوده)
یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: کوکب مرادی همسر مرحوم محمد علی نویدی)
یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: کوکب مرادی همسر مرحوم محمد علی نویدی)
یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک(مستأجر: عباسعلی نادری)
نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک(مستأجر: محمد حسن عامری)

کلاسه: ح 26

رایانه: 120

موقوفه قرآن خوانی

  • ۱۹۹

تعدادی موقوفه در روستا وجود دارد که واقفین از اولاد خود خواسته اند برای آنان بعد از مرگشان قرآن بخوانند.

از جمله:

لیلی دختر رجب

یک دانگ آب و اراضی قنات بکری بالا

مستاجر : محمدرضا عامری

.....

موقوفه زوجه کربلایی محمدباقر

  • ۱۹۶

واقف: زوجه کربلایی محمد باقر

نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: علی تعویقی)

مصرف: اطعام و عزاداری در دهه محرم در روستای فتح آباد

کلاسه: ز 48

رایانه:  299

 

موقوفه عزاداری اربعین

  • ۲۰۲

 

نیم دانگ آب و اراضی خانیک

عزاداری در روز اربعین امام حسین (ع)

مستأجر  حجی حسین جوادی

کلاسه م 45

رایانه 543

موقوفه محمد محمدیان

  • ۱۸۴

واقف : آقای محمد تقی محمدیان فرزند مرتضی

مورد وقف: نیم دانگ آب و اراضی قنات اصلی خانیک و دو دانگ آب و اراضی از قنات امرودکن

مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد)

تاریخ وقف: بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هجری خورشیدی

 

موقوفه مترددین و حمام خانیک

  • ۱۹۱

 

سه دانگ آب و اراضی قنات برجستان خانیک (مستأجر: حسنی)
سه دانگ آب و اراضی قنات  کلاته حسن بیک (مستأجر: احمد مرادی)
یک و نیم دانگ (سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: عبیری)

 

موارد مصرف: فرش مسجدـ حمام ـ روضه خوانی ـ مترددین ـ قرآن خوانی

 

یک دانگ انارستانک برای روضه خوانی

نیم دانگ انارستانک برای قرآن خوانی و مترددین خانیک

       کلاته حسن بیک برای فرش مسجد

       برجستان برای حمام

کلاسه : م 46

رایانه: 544

موقوفه حقوق موذن

  • ۱۹۰

 

یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک (45 دقیقه محمد حسن و 45 دقیقه غلامحسین رجبی)

+ سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیا  (سید علیرضا میرتقی)

محل مصرف: حقوق موذن مسجد محل

کلاسه: م 47

رایانه 545


 

موقوفه زهرا و امیر خان

  • ۱۸۵

زهرا و امیرخان

نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: عباس سیفی)
نیم دانگ آب و اراضی افقو   (مستأجر: محمد علی نویدی)

موارد مصرف:  روضه خوانی - اطعام - تلاوت قرآن

کلاسه: ز 31

رایانه: 285