ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از اردوی بسیج خانیک 88

  • ۱۹۶

 

فیلم اردوی 25اردیبهشت1388 پایگاه بسیج خانیک

  • ۱۶۷