ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

قنات امرودکن ۳۰اردیبهشت۹۹

  • ۱۹۱

باران در فردوس 99

  • ۱۷۴

کاشت گوجه فرنگی

  • ۱۵۹

یکی از روش های کاشت گوجه فرنگی استفاده از بذر است که اواخر اسفند و اوایل فروردین صورت می گیرد

روش دیگر استفاده از بوته های گوجه فرنگی است که معمولا در اردیبهشت و اوایل خرداد انجام می شود