ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

هنر زیبای معماری در خانیک فردوس + فیلم

  • ۷۹

نمایی از مزرعه خانیک فروردین1385+فیلم

  • ۵۰

خمره های قدیمی خانیک + فیلم

  • ۵۹

از این خمره ها که عملکردی شبیه سیلوهای امروزی داشته برای نگهداری گندم و جو استفاده می شده است. تا این محصولات ارزشمند که غذای اصلی مردم بوده از گزند رطوبت و افات محفوظ بماند.

ادامه بارش ها در خانیک و فردوس

  • ۶۰

ریزش باران که از سخرگاه ششم آبان آغاز شده به صورت پراکنده ادامه دارد .
امروز  نهم آبانماه نیز شاهد نزول رحمت الهی در روستای خانیک و فردوس هستیم
خداوند منان را بخاطر این نعمت بزرگ شکر می گوییم و تداوم نزول رحمتش را خواهانیم

بخش هایی از مستند زیبای خانیک

  • ۵۷

این مستند که در اردیبهشت 1397 فیلمبرداری شده بود در هفته دفاع مقدس  از سیمای خاوران پخش گردید.

این علی عالی اعلی امیرالمومنینه

  • ۵۵

این علی عالی اعلی امیرالمومنینه
این کیه این کیه مرشد به میکائیل و جبرائیل امینه
این کیه رهبر به عزرائیل واسرافیل و ویله
این کیه این کیه او مستعان و آدم اورا مستعینه
این کیه هم شیث وهم ایوب و ادریس کبیره
این کیه این کیه بر یوسف و بر هود و بریونس معینه
این کیه موسی و عیسی، خضر والیاس آفرینه
این علی عالی اعلی امیرالمومنینه
این علی عالی اعلی امیرالمومنینه
این کیه این کیه مونس به صالح، یار داوود خلیله
این کیه با احمد مرسل به “اوادنی” رحیله
این کیه کروبیان را در شفاعت بس دخیله
این کیه بر اولیا و انبیا دائم کفیله
این کیه کاو اسقیا را ساقی اندر سرسبیله
این کیه این کیه رویش جمیل وجه رب العالمینه
این علی عالی اعلی امیر المؤمنینه
این علی عالی اعلی امیر المؤمنینه
این کیه این کیه کاندر دو عالم بی پناهان را پناهه
این کیه کاو نا امیدان را امید و تکیه گاهه
این کیه بیچارگان را چاره ساز و عزم و آهه
این کیه خیل یتیمان را انیس و سوز و آهه
این کیه این کیه بر جمله درویشان هماره خضر راهه
این کیه با جمع مسکینان جلیس و همنشینه

سند ازدواج قدیمی خانیکشاه 1304 ه.ق

  • ۵۳

سند ازدواج مرحوم عبدالعلی عبدی   رجب 1304 هجری قمری

پدر  حاج محمد حسین و رمضان عبدی

تصاویری قدیمی از اهالی خانیک -فیلم

  • ۵۳

آخرین حمام عمومی خانیک

  • ۲۶۰

حمام خانیک

حمام خانیک

حمام خانیک

حمام خانیک

حمام خانیک

دبستان حافظ خانیک

  • ۲۵۰

دبستان حافظ خانیک

دبستان حافظ خانیک

دبستان حافظ خانیک