ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویر ورزشی خانیک نوروز96

  • ۲۱۳

6-1-96

unnamed-file-10

unnamed-file-11

فوتبال

  • ۶۰۶

 

ورزش در روستا

ورزش در روستا-1391

  • ۴۶۴

 


دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه