ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصویر جهت قبله در قنات های بکری بالا ،کلاته،گوده و آبدریک

  • ۷۰

تصویر جهت قبله در قنات بکری بالا