ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

کَنْگَر

  • ۱۷۱

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kangar.jpg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ouoPeBt.jpg است

image

kangar