ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نماز عید فطر 1384 خانیک

  • ۲۶۳

طبق روال مرسوم اهالی روستای خانیک نماز عید فطر را روی بام مسجد روستا اقامه می کنند.
این اولین فیلم من از مراسم نماز عید فطر در روستا هست و البته آخرین فیلم در روستای قدیم خانیک.
چون بیشتر جمعیت در روستای جدید (پروژه ساختمانی شهید رجایی) ساکن هستند این تصاویر مربوط به ساکنین روستای قدیم است.
16آبان1384