ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

فاطمیه 96 در خانیک به روایت تصویر

  • ۱۸۰

IMG-20180220-135611-782

IMG-20180223-151044-753

IMG-20180223-151050-516

IMG-20180223-151052-874

IMG-20180223-151055-091

IMG-20180223-151058-253

IMG-20180223-151100-929