ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

سَوْ saw

  • ۱۷۸

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن saw.jpg است