ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

راهپیمایی روز جهانی قدس 96 در روستای خانیک

  • ۱۸۹

photo-15

photo-16