ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

لحظاتی با دانشجویان خوب مطالعات اجتماعی فردوس1392

  • ۱۰۲