ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تخلیه سیمان و زیرسازی کف حسینیه

  • ۱۸۴

تخلیه سیمان و زیرسازی کف حسینیهتخلیه سیمان و زیرسازی کف حسینیه