ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تخلیه آهن آلات خریداری شده برای مسجد و حسینیه

  • ۱۹۱

image

image

image

image