ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

برات 1396 در خانیک

  • ۲۸۶

028c75f3-8e04-4f61-90d8-a45cd30dc40b 0e0cabaf-75a9-4ef9-93e8-b8655586f360 116dd15f-24fc-43a3-8f66-580bb6be6be2 5e8cabe2-1bfe-4f7c-8e8a-306f20f0be5a cd0a87f0-9e07-4f43-83f5-fb37a4780072