ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

اولین روز سال۹۷ خانیک + فیلم

  • ۲۵۸

image

image

400x300

EFFECTS

image